MelvinMaas

Projectpagina: Effectief ontschotten

Valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor ouderen zo effectief mogelijk organiseren. Waar en waardoor wordt er soms te weinig maatwerk geboden? Waar zien we dubbelingen  in taken of juist taken die niet door de juiste professional uitgevoerd worden? Ook zien we ‘grijze gebieden’ tussen de verschillende wetten Wlz, Wmo en Zvw. In… Read more →

Brief aan Kamerleden commissie VWS over Werkagenda

Na ruim twee jaar Werkagenda-werk zijn er mooie resultaten geboekt. Natuurlijk blijven er wensen en soms knelpunten. “Maar we mogen juist ook trots zijn op wat er is en daar anderen over vertellen en inspireren!”, concludeerde de Stuurgroep in het overleg van 2 november. Diezelfde dag verscheen een boekje met resultaten van de Werkagenda. De Stuurgroep stuurde een brief met dit boekje ter informatie (in… Read more →

Geslaagde Inspiratieconferentie

Woensdag 2 november was er een Inspiratieconferentie van het Jongeriusoverleg in Enschede. Met ruim 150 deelnemers en de enthousiaste medewerking van vele workshopleiders en zorgprofessionals kijken we terug op een zeer geslaagde middag. Gemeente Enschede en Menzis gaven als hosts een kijkje in de samenwerking in de bijzondere wijk Roombeek. Bekijk hier het filmpje over de resultaten van de samenwerking:   Ook… Read more →

Projectpagina: Van beschermd naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief (Arnhem)

  Valt onder thema: GGZ Volwassenen Van beschermd naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief Sinds 2015 wordt beschermd wonen gefinancierd door de gemeenten. Veel gemeenten werken aan de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een ‘beschermd thuis’, waarin inwoners zoveel mogelijk zelfstandig wonen en de benodigde begeleiding (en soms behandeling) thuis krijgen. Dat is een forse opgave. Wat hebben inwoners met psychische problematiek… Read more →

Projectpagina: Samen voor herstel (Groningen)

valt onder thema: GGZ Volwassenen Samen voor herstel met een sterk herstelondersteunend netwerk Mensen met psychische problemen hebben vaak te maken met allerlei instanties uit het medisch en sociaal domein. Voor een goed functionerend herstelproces is samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten, eigen omgeving en zorgaanbieders essentieel. Uitgangspunt voor de samenwerking is de mens met de psychische aandoening en zijn omgeving. Dit betekent dat… Read more →

Projectpagina: Solide steunsysteem in de wijk (Den Haag)

valt onder thema: GGZ Volwassenen Mensen met psychische gezondheidsproblemen moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zij hebben een goed steunsysteem om zich heen nodig. Een systeem dat kan helpen bij het vinden van de juiste voorzieningen in de wijk en maatschappelijke participatie bevordert/stimuleert. Het formele zorgsysteem kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het sociale steunsysteem van… Read more →

Projectpagina: integrale gebiedsaanpak

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk In het stelsel van langdurige zorg hebben gemeenten een andere functie dan zorgverzekeraars. Daardoor hebben we beiden een eigen kijk op een wijk of dorp (gebied). Door onze perspectieven samen te voegen, ontstaat een completer beeld van de hulp-, ondersteunings-, of zorgvraag in een gebied. Hierdoor kunnen we aanbod van ondersteuning en… Read more →

Projectpagina: Langer thuis wonen

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Het aandeel ouderen in de totale bevolking neemt gestaag toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat we in 2040 het hoogtepunt bereiken: meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Extramuralisering… Read more →

Projectpagina: preventie uitval mantelzorgers demente ouderen

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Het is de taak van zorgverzekeraar en gemeente ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is de inzet van mantelzorgers onmisbaar. Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun belangrijke taak? Er zijn 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Binnen deze groep is het aantal dat zorgt voor… Read more →

Projectpagina: populatiemanagement

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Om gezamenlijk de gezondheid, kwaliteit van leven en participatie in de samenleving van burgers te bevorderen, werken Menzis en de gemeente Enschede aan het project Populatiemanagement. In de wijk Wesselerbrink is een pilot gestart (1 januari 2016) waarbij zorgaanbieders in een wijk over schotten heen passende en preventieve zorg kunnen bieden. De… Read more →