Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

In dit document staat het capaciteitsverdeelmodel beschreven dat in 2014 is gebruikt om de beschikbare middelen voor niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg voor 2015 te verdelen over de gemeenten waar Menzis representant is. Begin 2015 is het inkoopproces van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg geëvalueerd. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de nieuwe afspraken over het inkoopproces in 2015 voor de inkoop van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg in 2016.

Voor wie is het bestemd?
Het capaciteitsverdeelmodel is bedoeld voor gemeenten in de Menzis regio’s, maar kan ook ter voorbeeld dienen voor gemeenten en zorgverzekeraars elders in het land.

Document
Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg