Geen categorie

Bijeenkomst ‘Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis’

Wat zijn belemmerende en wat zij bevorderende factoren die inwoners ervaren als ze de stap maken van Beschermd wonen naar zelfstandig thuis wonen? Dat was de kernvraag van de bijeenkomst op 8 maart waarin deelnemers aan de slag gingen met de uitkomsten van het onderzoek van het project in Arnhem. Net als in het project, stond ook de bijeenkomst het perspectief van… Read more →

Subsidie voor Vitaal Twente

Onlangs ontving Vitaal Twente, een initiatief van zorgverzekeraar Menzis en de Twentse gemeenten, een subsidie van het ministerie van VWS. Dit is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten ter verbetering van de gezondheid van kwetsbare inwoners. Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten die gezamenlijk werken aan het verbeteren van de gezondheid van… Read more →

Werkagendamagazine over GGZ Volwassenen: Kijk, lees en luister

Laat je inspireren door Anna uit Arnhem die vertelt wat zelfstandig wonen betekent voor haar herstel. Kom meer te weten over de drie Werkagendapilots GGZ door de interviews met Maarten Wegman, Andrea Toeter en Jos Oude Bos. Wat zijn belangrijke doelen en waarden in de pilots? Wat merken we in de praktijk? Het tweede Werkagendamagazine staat in het teken van… Read more →

Veel belangstelling voor GGZ pilots tijdens bijeenkomst in Groningen

Dinsdag 20 juni was een bijeenkomst over de GGZ pilots in Groningen. Met een groep van ongeveer 40 deelnemers wisselden we leerpunten en ervaring uit. In de drie pilots staat cliëntparticipatie, herstelondersteuning en de rol van het netwerk centraal. Ieder pilot legt daarin een ander accent. De bijeenkomst startte met een filmpje waarin Anne van de Koppel (uit Arnhem) vertelt wat zelfstandig wonen… Read more →

Gemeenten verder na positieve uitkomsten ‘Samen Oud’

De gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam gaan samen met Menzis door met activiteiten die zijn gericht op zelfredzaamheid en betere kwaliteit van zorg voor ouderen van 75 jaar en ouder. De activiteiten werden de afgelopen vijf jaar via het project ‘SamenOud’ uitgevoerd in samenwerking met 15 deelnemende huisartspraktijken. Vanaf 1 juli worden de activiteiten toegankelijk voor alle ouderen vanaf 75 jaar.… Read more →

Themabijeenkomst GGZ volwassenen

Vanuit de Werkagenda ontwikkelen we in drie verschillende regio’s pilots voor het realiseren van een sterke, sluitende GGZ-keten. Herstel en eigen regie van inwoners staat daarbij voorop. Iedere pilot heeft daarbij een eigen invalshoek. Inwoners met een psychische problematiek hebben vaak het gevoel geen volwaardig lid van de samenleving te zijn. Dit komt onder andere doordat er nog te veel… Read more →

Gezocht: gemeenten voor ontwikkeling Health Impact Bond

Voor het merendeel van de jongeren is het moment waarop zij 18 worden een feestelijke gebeurtenis: rijlessen, stemmen, begin van het volwassen leven! Helaas zijn er ook veel jongeren tussen de 16 en 27 bij wie deze levensfase niet zo soepel verloopt. De overgang van 18- naar 18+ vormt daarin een drempel, mede doordat er verschillende wetten van toepassing zijn… Read more →

Goedbezochte themabijeenkomst 18- 18+ in Ede

Ruim 90 personen bezochten op 8 maart de Themabijeenkomst 18- 18+ in Ede.  Ze maakten kennis met de integrale aanpak Van 18min naar 18plus die door Menzis, gemeenten en aanbieder is ontwikkeld. De aanpak bestrijkt alle leefdomeinen van jongeren zoals zorg, ondersteuning, onderwijs, wonen en inkomen.  De aanpak die in Groningen is ontwikkeld en al werkt, wordt nu geïmplementeerd in Ede en Arnhem en is beschikbaar voor andere belangstellende gemeenten… Read more →