Nieuws

Themabijeenkomst GGZ volwassenen

Vanuit de Werkagenda ontwikkelen we in drie verschillende regio’s pilots voor het realiseren van een sterke, sluitende GGZ-keten. Herstel en eigen regie van inwoners staat daarbij voorop. Iedere pilot heeft daarbij een eigen invalshoek. Inwoners met een psychische problematiek hebben vaak het gevoel geen volwaardig lid van de samenleving te zijn. Dit komt onder andere doordat er nog te veel… Read more →

Gezocht: gemeenten voor ontwikkeling Health Impact Bond

Voor het merendeel van de jongeren is het moment waarop zij 18 worden een feestelijke gebeurtenis: rijlessen, stemmen, begin van het volwassen leven! Helaas zijn er ook veel jongeren tussen de 16 en 27 bij wie deze levensfase niet zo soepel verloopt. De overgang van 18- naar 18+ vormt daarin een drempel, mede doordat er verschillende wetten van toepassing zijn… Read more →

Alles over de Werkagenda in Infographic

  Alle informatie over de Werkagenda Menzis, regio’s en gemeenten is sinds kort samengevat in een infographic. Handig om er even op na te slaan als je meer wilt weten. Of om anderen te laten zien als je de Werkagenda wilt toelichten. Gauw downloaden dus! Andere thema-factsheets Onlangs verschenen er diverse nieuwe factsheets over de volgende onderwerpen: GGZ pilot samen… Read more →

Goedbezochte themabijeenkomst 18- 18+ in Ede

Ruim 90 personen bezochten op 8 maart de Themabijeenkomst 18- 18+ in Ede.  Ze maakten kennis met de integrale aanpak Van 18min naar 18plus die door Menzis, gemeenten en aanbieder is ontwikkeld. De aanpak bestrijkt alle leefdomeinen van jongeren zoals zorg, ondersteuning, onderwijs, wonen en inkomen.  De aanpak die in Groningen is ontwikkeld en al werkt, wordt nu geïmplementeerd in Ede en Arnhem en is beschikbaar voor andere belangstellende gemeenten… Read more →

In gesprek over Mantelzorg

Tegen welke dilemma’s lopen mantelzorgers aan? En hoe kunnen professionele zorgaanbieders en instanties als de gemeente en zorgverzekeraar hen hierbij ondersteunen? Op donderdag 2 februari gingen ruim 15 mantelzorgers en 15 mensen uit de praktijk hierover met elkaar in gesprek in het stadhuis van Enschede. Mantelzorger zijn, is vaak geen bewuste keuze: het overkomt je. De meeste mensen die mantelzorger… Read more →

Eerste online Werkagenda Magazine

Op 8 maart verschijnt het eerste Werkagenda Magazine. Het magazine is een online nieuwsbrief met uiteraard het laatste nieuws van de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s. Bijzonder is dat in ieder magazine een thema centraal staat. In deze eerste aflevering is dit het thema: Soepele overgang 18-/18+. Via het Magazine kunnen belangstellenden filmpjes over dit onderwerp bekijken, een bijzondere brief lezen van de 20-jarige Amanda… Read more →

Werkbezoek pilot Samen voor Herstel

Vrijdag 3 maart bezochten wethouder Ton Schroor van gemeente Groningen, André van de Wetering van Menzis, Gabriel Anthonio van VNN en Martin Sitalsing van Lentis de pilot Samen voor Herstel in de Groningse wijk De Wijert. De pilot is onlangs gestart en kent een unieke aanpak waarin een inwoner van de Wijert, tevens GGZ cliënt, samen met zijn of haar netwerk én professionals zo… Read more →

Verbeterde zorg en ondersteuning door analyse van informatie

Menzis en de gemeente Enschede werken samen om hun verzekerden en inwoners nu en in de toekomst beter toe te rusten. Dit vraagt om een wijkgerichte en waar mogelijk persoonsgerichte aanpak. Om hier invulling aan te geven is inzicht in wat er in de wijk of bij bepaalde doelgroepen speelt van belang.  Menzis (zowel het zorgkantoor als de zorgverzekeraar) en… Read more →

Evaluatie module sociale infrastructuur

In juli 2016 introduceerde Menzis de module sociale infrastructuur in het inkoopbeleid wijkverpleging 2017. Dit is een aparte module binnen de wijkverpleging, waarmee de positie van de niet-toewijsbare taken van de wijkverpleegkundige – in relatie tot het wijkteam/wijknetwerk – kan worden geborgd en daarmee de lokale infrastructuur wordt versterkt. De module is toentertijd ontwikkeld door de partners in de Werkagenda. We zijn… Read more →

Leermiddag 18- 18+ Groningen

Dinsdag 24 januari was een Leermiddag 18-/18+ in Groningen. Ruim 170 professionals, zoals wmo-consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers- en begeleiders waren aanwezig op deze middag. Het doel? Meer leren over het belang om tijdig en levensbreed aan de slag gaan met wat jongeren uit de jeugdzorg nodig hebben als ze 18 jaar worden en wat erbij komt kijken om dat voor elkaar te… Read more →