Pilots

Regio Achterhoek

In de regio Achterhoek wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op: een pilot gericht op het samenwerkingsthema ‘preventie’ een pilot op het thema ‘integrale gebiedsaanpak’ uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’ Preventie – pilot Doetinchem De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van… Read more →

Regio Arnhem

In de regio Arnhem wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op: een pilot op het samenwerkingsthema ‘preventie’ een pilot gericht op het thema ‘extramuralisering’ uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’. Preventie – pilot Arnhem De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte… Read more →

Den Haag

In Den Haag wordt vooralsnog op het samenwerkingsthema’s ‘preventie’ een pilot opgezet. Preventie – pilot Den Haag De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte dementie) uitvallen. Het gaat hierbij om interventies waarbij samenwerking tussen Menzis en gemeenten nodig is om de keten sluitend te maken. De pilots richten… Read more →

Regio Groningen

In de regio Groningen wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op: een pilot gericht op het samenwerkingsthema ‘preventie’ werksessies over afhankelijkheden ten aanzien van de doelgroepen GGZ18+ en jeugd 18-/18+ uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’ Preventie – pilot Groningen De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers… Read more →

Regio Twente

In de regio Twente worden binnen de werkagenda vooralsnog geen pilots opgezet. Er zal in de tweede helft van 2015 wel een effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg worden uitgevoerd. Wijkverpleging – Effectenanalyse Enschede Noord-Noord Om een beeld te krijgen wat het effect is van de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorgtaken (S1) hebben de samenwerkingspartners een effectenanalyse (in concept) ontwikkeld. Dit instrument heeft… Read more →