Regio Arnhem

Regio Arnhem

In de regio Arnhem wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op: een pilot op het samenwerkingsthema ‘preventie’ een pilot gericht op het thema ‘extramuralisering’ uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’. Preventie – pilot Arnhem De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte… Read more →