Regio Den Haag

Den Haag

In Den Haag wordt vooralsnog op het samenwerkingsthema’s ‘preventie’ een pilot opgezet. Preventie – pilot Den Haag De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte dementie) uitvallen. Het gaat hierbij om interventies waarbij samenwerking tussen Menzis en gemeenten nodig is om de keten sluitend te maken. De pilots richten… Read more →