Regio Groningen

Leermiddag 18- 18+ Groningen

Dinsdag 24 januari was een Leermiddag 18-/18+ in Groningen. Ruim 170 professionals, zoals wmo-consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers- en begeleiders waren aanwezig op deze middag. Het doel? Meer leren over het belang om tijdig en levensbreed aan de slag gaan met wat jongeren uit de jeugdzorg nodig hebben als ze 18 jaar worden en wat erbij komt kijken om dat voor elkaar te… Read more →

Regio Groningen

In de regio Groningen wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op: een pilot gericht op het samenwerkingsthema ‘preventie’ werksessies over afhankelijkheden ten aanzien van de doelgroepen GGZ18+ en jeugd 18-/18+ uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’ Preventie – pilot Groningen De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers… Read more →