Regio Twente

Regio Twente

In de regio Twente worden binnen de werkagenda vooralsnog geen pilots opgezet. Er zal in de tweede helft van 2015 wel een effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg worden uitgevoerd. Wijkverpleging – Effectenanalyse Enschede Noord-Noord Om een beeld te krijgen wat het effect is van de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorgtaken (S1) hebben de samenwerkingspartners een effectenanalyse (in concept) ontwikkeld. Dit instrument heeft… Read more →