Samenwerkingsthema’s

Effectief samenwerken in de wijk

 Onze huidige maatschappij is overwegend ingericht op zelfstandigheid en goede gezondheid. Maar wat als je dat niet hebt? Als je door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen het meedoen op eigen kracht gewoonweg niet kunt? Dan ben je afhankelijk van anderen om een leefbaar leven te kunnen leiden. Die ‘anderen’ zijn familie, mensen in de eigen omgeving en professionals in het medisch… Read more →

GGZ Volwassenen

Het thema GGZ Volwassenen is gericht op maatschappelijke participatie en herstel van mensen met een psychische aandoening. Welke rol hebben we samen in een sterke GGZ-keten? Mensen met een psychische aandoening moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Participatie en eigen regie hebben vaak een positief effect op gezondheid. Wat is er voor nodig om dat mogelijk te maken? Hoe… Read more →

Jeugd: soepele overgang 18-/18+

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning voor jeugdigen tot hun 18de jaar. Vanaf die leeftijd valt zorg voor deze jeugdigen onder de Wmo, Zvw of Wlz. De overgang van 18- naar 18+ loopt nog niet altijd even soepel, waardoor het kan gebeuren dat jongeren die 18 jaar worden tussen wal en schip vallen. Hierdoor dreigen problemen op meerdere… Read more →

Overlapgebieden wetten

Door onduidelijkheden in de overlapgebieden van de Zvw, Wmo, Woz en de Jeugdwet, kunnen mensen tussen wal en schip vallen als de gemeente en zorgverzekeraar het oneens zijn over welke zorg of ondersteuning in welke wet thuishoort. We willen niet  inwoners en verzekerdeneren zorg of hulp. Daarom ontwikkelden we binnen de Werkagenda een aanpak en een overzicht met veelgestelde vragen… Read more →