Werkconferentie Werkagenda | 25 juni 2015 | WTC Arnhem

Werkconferentie-57Op donderdag 25 juni heeft een conferentie ‘Werkagenda Menzis en gemeenten’ plaatsgevonden. De conferentie is vanuit de Werkagenda georganiseerd door de samenwerkingspartners vanuit Menzis en gemeenten. Doel van de conferentie was om met elkaar de ervaringen over de samenwerking tussen zorgverzekeraar en de gemeenten te delen en de thema’s uit de Werkagenda te bespreken en samen een stap verder te brengen.

In de regio’s waarin een groot deel van de inwoners verzekerd is bij Menzis, zijn circa 70 gemeenten aan de slag gegaan met hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden als gevolg van de stelselwijzigingen in ondersteuning, hulp en zorg. Tijdens de werkconferentie kregen gemeenten en Menzis de gelegenheid om ervaringen te delen. Leidraad voor de werkconferentie was de Werkagenda vanuit Menzis en gemeenten.

In de Werkagenda worden een aantal samenwerkingsthema’s uitgewerkt:

  • Integrale gebiedsaanpak: samenwerking op het niveau van wijk of dorp om tot samenhangende zorg en ondersteuning te komen;
  • Wijkverpleging: effectieve inzet van de wijkverpleegkundige als verbinder tussen het sociale en medische domein;
  • Afhankelijkheden: afspraken over afhankelijkheden en afwenteling tussen wetten bij een beperkt aantal doelgroepen;
  • Preventie (mantelzorg): voorkomen van uitval van mantelzorgers van ouderen met (beginnende) dementie;
  • Extramuralisering: praktische en kwantificeerbare maatregelen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.Werkconferentie-14-2

Tijdens de conferentie stond niet alleen het delen van opgedane ervaringen en gezamenlijk leren aan de hand van praktijkvoorbeelden op de inhoudelijke thema’s centraal, maar vond ook een sessie plaats op directeuren- en programmamanagers niveau over de samenwerking  tussen zorgverzekeraar en gemeenten als opdrachtgevers in het nieuwe stelsel.

Programma

Het eerste gedeelte stond in het thema van landelijke ontwikkelingen rond de Herziening Langdurige Zorg en de belangrijkste lessen van de werkagenda over samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente.

In het tweede gedeelte vond in aparte werksessies inhoudelijke verdieping plaats op de hierboven genoemde samenwerkingsthema’s en vond er een sessie plaats over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, los van een inhoudelijk thema.

Het dagprogramma zag er als volgt uit:

12.30 uur                 Inloop en lunch
13.00 – 13.15 uur    Welkom, door Arne van Hout, dagvoorzitter en vertegenwoordiger vanuit de Werkagenda
Werkconferentie-90 13.15 – 13.45 uur    Werkagenda Menzis- gemeenten, door Ria Stegehuis en Ron van der Linden, vertegenwoordigers vanuit Menzis en de deelnemende gemeenten
13.45 – 14.00 uur    Landelijke ontwikkelingen, door Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, VWS
14.00 – 14.45 uur    Vernieuwing in de praktijk, door Farid Tabarki, trendwatcher en oprichter Studio Zeitgeist
14.45 – 15.00 uur    Pauze
15.00 – 16.00 uur    Werksessie: ronde 1
16.00 – 17.00 uur    Werksessie: ronde 2
17.00 – 17.30 uur    Borrel 

Achtergrondinformatie

Een terugkoppeling van de conferentie vindt u hier: Conferentie Werkagenda Menzis en gemeenten

Hieronder is nog meer informatie te vinden over de verschillende programmaonderdelen.

De volgende presentaties zijn gebruikt tijdens de verschillende werksessies.