Den Haag

In Den Haag wordt vooralsnog op het samenwerkingsthema’s ‘preventie’ een pilot opgezet.

Preventie – pilot Den Haag

  • De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte dementie) uitvallen. Het gaat hierbij om interventies waarbij samenwerking tussen Menzis en gemeenten nodig is om de keten sluitend te maken. De pilots richten zich op:
    • a) het verbeteren van de bewustwording en signalering van de mantelzorger door professionals in een wijk,
    • b) het realiseren van effectieve werkprocessen, zodat de mantelzorger toegeleid wordt naar de juiste ondersteuning of zorg, en
    • c) het inzetten van effectieve interventies van ondersteuning en zorg ‘op maat’.
  • Het is nog niet bekend in welke wijk(en) Den Haag de pilot wil uitvoeren.
  • Zodra er meer bekend is over de inrichting, aanpak en betrokken partners bij de pilot wordt dit op deze site kenbaar gemaakt.