Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg in de praktijk | netwerk en taken in de wijk

Menzis en gemeenten hebben een instrument ontwikkeld om inzicht te krijgen op de invulling en het effect van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg: de ‘Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’.

 

Hoe wordt de samenwerking in de wijk vormgegeven? Welke afspraken zijn gemaakt over de invulling van de niet-toewijsbare taken? Wat is de meerwaarde van de wijkverpleegkundige in relatie tot de andere partners in de wijk? Deze – en meer – vragen komen aan de orde in de Effectenanalyse.

 

Begin 2016 is de effectenanalyse in zeven verschillende plaatsen uitgevoerd, verspreid over vier regio’s van de Werkagenda:

–       De gemeente Vlagtwedde (regio Groningen)

–       De wijk Vinkhuizen (Groningen)

–       De wijk Enschede-Noord

–       Het dorp Mariënvelde (gemeente Oost Gelre, regio Achterhoek)

–       De gemeente Lingewaard (regio Arnhem)

–       De wijk Elden en de Laar (Arnhem)

–       De wijk Presikhaaf (Arnhem)

 

Hieruit bleek onder andere dat de (potentiële) meerwaarde van de wijkverpleegkundige als verbinding tussen het medisch- en sociaal domein op de meeste plekken wordt erkend, maar dat er nog veel onduidelijkheid is over de inhoud van de niet-toewijsbare taken. Er zijn verschillende beelden over de optimale invulling van deze taken. Van belang is dat de niet-toewijsbare taken – en de rest van de invulling van het wijknetwerk – aansluit bij de lokale context in de wijk.

 

Alle uitkomsten zijn verwerkt in een eindrapportage: Rapportage uitkomsten effectenanalyse wijkverpleging niet-toewijsbare zorg. Ook is per wijk een factsheet gemaakt, die nader ingaat op de uitkomsten van de effectenanalyse op wijkniveau. De factsheets vindt u hier: Uitkomsten effectenanalyse op wijkniveau

 

Benieuwd hoe de niet-toewijsbare taken in uw wijk zijn vormgegeven? En hoe het contact is met en tussen de andere actoren in de wijk, zoals de huisarts en het sociaal team? Ga zelf aan de slag met de Effectenanalyse! Het instrument en de toelichting hierop vindt u hier:

— Toelichting Effectenanalyse wijkverpleging niet-toewijsbare zorg

— Effectenanalyse wijkverpleging niet-toewijsbare zorg (instrument)