Evaluatie en aanbevelingen inkoop wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg 2015

Begin 2015 is het inkoopproces van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg geëvalueerd door de betrokken gemeenten, Menzis en aanbieders. Op basis van deze evaluatie zijn gezamenlijke werkafspraken gemaakt over de inkoop van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg voor 2016.

Evaluatie en aanbevelingen inkoop wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg (2015)

Geef een antwoord