Evaluatie module sociale infrastructuur

In juli 2016 introduceerde Menzis de module sociale infrastructuur in het inkoopbeleid wijkverpleging 2017. Dit is een aparte module binnen de wijkverpleging, waarmee de positie van de niet-toewijsbare taken van de wijkverpleegkundige – in relatie tot het wijkteam/wijknetwerk – kan worden geborgd en daarmee de lokale infrastructuur wordt versterkt.

De module is toentertijd ontwikkeld door de partners in de Werkagenda. We zijn benieuwd hoe het proces is verlopen na introductie van de module in juli 2016. Hoe was de introductie van de module? De contractering van aanbieders en het maken van afspraken tussen gemeenten en aanbieders?

Rond 26 januari krijgen gemeenten de vraag om mee te werken aan de online enquête over de module. De uitkomsten ervan worden gebruikt voor eventuele aanpassingen in de inkoop wijkverpleging 2018 en/of de werkwijze rondom de module.

Geef een antwoord