Gemeenten en Menzis vinden elkaar steeds vaker

Gemeenten en Menzis werken de afgelopen twee jaar steeds vaker samen als het gaat om het organiseren van de zorg en ondersteuning voor burgers. Juist op het snijvlak van de Wmo, Zvw en de Wlz weten de partijen elkaar beter te vinden. Dat is een van de conclusies van de werkconferentie die de betrokken gemeenten, regio’s en Menzis op 9 juni jl. organiseerden. Maar ook dat er samen nog veel meer kan.

Gemeenten en Menzis zoeken elkaar steeds meer op. Sinds de Herziening Langdurige Zorg in 2015 zijn de raakvlakken groter geworden. Ze hebben een gezamenlijk belang, om te zorgen voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning. Zorg en ondersteuning die is georganiseerd rondom de burger. Dat is per 2015 vormgegeven in een gezamenlijk werkagenda: de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s.

 

Werkconferentie: samen kan er meer
In werksessies zochten zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en verschillende professionals (waaronder wijkteamleden, FACT-teamleden, psychiater) samen met beleidsmakers en vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Menzis oplossingen voor dilemma’s uit de praktijk als: Hoe werken de wijkverpleegkundige en het wijkteam effectief samen in de wijk? Wat kunnen zorgverzekeraar en gemeenten doen om te voorkomen dat jeugdigen met 18 jaar tussen ‘wal en schip’ vallen? Waarin kunnen de werkwijzen van FACT-teams, wijkteams en andere eerstelijns professionals elkaar versterken rond de GGZ zorg en ondersteuning?

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein gaf alle deelnemers vooraf nog stof tot nadenken. Zo moet iedereen zich volgens hem realiseren dat ons denken over de zorg de afgelopen vijftig jaar gevormd is door meer en meer wetmatigheden en protocollering in plaats van de zorgbehoefte van het individu. De vraag is of deze gedachte nog wel van deze tijd is. Men wordt immers steeds mondiger en verwacht zorg op maat, bij voorkeur in de eigen omgeving. Hoe kan het zorgstelsel daar goed op worden ingericht en welke rol hebben zorgverzekeraar en gemeente daarin?

 

Verslag
Een verslag van de werkconferentie is eind juni te downloaden op de website van de Werkagenda: www.werkagendamenzisgemeenten.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de thema’s en producten van de Werkagenda.

 

De Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s
De Werkagenda is een samenwerkingsverband tussen ca. tachtig gemeenten uit de regio’s Achterhoek, Arnhem, Groningen, Twente, FoodValley, de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar Menzis. Met de samenwerking willen Menzis en de gemeenten betere gezondheid voor zoveel mogelijk mensen met een effectieve inzet van middelen. Het bundelen van denkkracht en kennis moet leiden tot betere, transparante zorg en ondersteuning voor alle inwoners van de gemeenten en de regio’s.