Gemeenten verder na positieve uitkomsten ‘Samen Oud’

De gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam gaan samen met Menzis door met activiteiten die zijn gericht op zelfredzaamheid en betere kwaliteit van zorg voor ouderen van 75 jaar en ouder. De activiteiten werden de afgelopen vijf jaar via het project ‘SamenOud’ uitgevoerd in samenwerking met 15 deelnemende huisartspraktijken. Vanaf 1 juli worden de activiteiten toegankelijk voor alle ouderen vanaf 75 jaar. Pekela, Stadskanaal, Veendam en Menzis maken daarbij gebruik van de positieve uitkomsten uit ‘SamenOud.

Integrale ouderenzorg staat voor een goede verbinding van zorg en welzijn. Goede samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en welzijnswerk draagt bij aan het behoud van zelfredzaamheid, leefplezier en betekenisvol bestaan van ouderen. De financiering voor SamenOud stopt per 1 juli 2017. Maar de integrale aanpak van ouderenzorg gaat verder! Pekela, Stadskanaal, Veendam en Menzis hebben samen gezocht naar een oplossing, want het zou echt jammer zijn om de geboekte resultaten te laten verdwijnen. Partijen blijven daarom samenwerken en de gemeenten integreren de werkzaamheden van de ouderenadviseur in hun gemeentelijk beleid. Tegelijkertijd worden de activiteiten toegankelijk voor alle ouderen vanaf 75 jaar in de drie gemeenten. Naast Menzis en de drie gemeenten nemen op dit moment ook vijftien huisartsenpraktijken, Zorggroep Meander, UMCG, en Tinten Welzijnsgroep deel aan SamenOud. Vanaf 1 juli kunnen alle huisartsen en zorginstellingen in de drie gemeenten deelnemen.

Over SamenOud
In 2012 startten Pekela, Stadskanaal en Veendam vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw met het project ‘SamenOud’. Het project werd vanaf 1 juli 2014 voor drie jaar integraal gefinancierd door Menzis. Met het aflopen van het project, eindigt ook de integrale financiering door Menzis. Bovendien valt een deel van dit soort activiteiten voortaan onder de wijkverpleging. Aparte financiering is hierdoor niet meer nodig. Voor de overgang naar de nieuwe vorm van integrale zorg voor kwetsbare ouderen is een overgangstermijn van een half jaar afgesproken. Tot die tijd nemen Pekela, Stadskanaal en Veendam de kosten van de bestaande activiteiten van de ouderenadviseurs voor hun rekening. De nieuwe werkwijze treedt per 1 januari 2018 in werking.
Zie voor meer informatie: www.samenoud.nl

Geef een antwoord