Gezocht: gemeenten voor ontwikkeling Health Impact Bond

Voor het merendeel van de jongeren is het moment waarop zij 18 worden een feestelijke gebeurtenis: rijlessen, stemmen, begin van het volwassen leven! Helaas zijn er ook veel jongeren tussen de 16 en 27 bij wie deze levensfase niet zo soepel verloopt. De overgang van 18- naar 18+ vormt daarin een drempel, mede doordat er verschillende wetten van toepassing zijn voor jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wmo, Zvw en Wlz). Dit brengt op veel verschillende levensvelden uitdagingen met zich mee.

 

Op deze website vindt u allerlei instrumenten om te werken aan een soepele overgang vanuit een integrale aanpak. De gemeente Enschede (één van de gemeenten van de Werkagenda) heeft daarbij een speciale oproep voor andere gemeenten.

Ontwikkeling Health Impact Bond
Tjalling de Vries van gemeente Enschede vertelt: “De gemeenten Enschede, Hengelo en Eindhoven ontwikkelen, samen met het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) en Deloitte, een integrale aanpak om de overgang van 18- naar 18+ op de verschillende leefdomeinen te versoepelen. Hierbij zetten we in op de ontwikkeling van een Health Impact Bond. Door passende hulp te verlenen aan jongeren kijken we verder dan de ‘losse aspecten van de zorg’; we kijken juist naar de bredere behoefte aan hulp.”

Bij de inzet van Impact Bonds worden door middel van een publiek-private samenwerking resultaatafspraken, een integrale aanpak en externe middelen ingezet om de zorg voor jongeren te verbeteren. Daarnaast worden innovatieve en kwalitatief getoetste interventies gefinancierd op basis van uitkomsten.

Impact vergroten met andere gemeenten
Tjalling: “Eindhoven, Enschede en Hengelo namen het voortouw met een conceptaanpak. Deze aanpak willen we graag samen met andere gemeenten doorontwikkelen en samen met die gemeenten een marktuitvraag organiseren. Daarbij kan iedere gemeente haar eigen voorkeuren aangeven en trekken we samen op in de verdere ontwikkeling.
Om de impact te vergroten, verkennen we of andere gemeenten bereid zijn om met ons deze Health Impact Bond te lanceren.

Interesse?
Werk jij bij zo’n gemeente en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Tjalling de Vries (Gemeente Enschede; 06 53 90 46 74; t.devries@enschede.nl) of Björn Vennema (Deloitte; 06 20 06 16 17; bvennema@deloitte.nl).

Meer weten? Download de presentatie

Geef een antwoord