Goede ouderenzorg door goed samenspel (effectief ontschotten)

Als ouderen zorg en ondersteuning nodig hebben, komt deze zorg en ondersteuning uit verschillende wetten en financiële bronnen. Dat levert soms onnodige stapeling, dubbel werk en schotten op die de zorg en de effectiviteit daarvan niet ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Wanneer is deze? Wat houdt mensen tegen? En is het duidelijk hoe dit verloopt?
Of aan de maaltijdvoorziening die in de wet door de Hulp in het Huishouden wordt gegeven maar in de praktijk is de Hulp er niet altijd rondom het etensuur.

 

 

Hoe kan dat beter?  Uit gesprekken met allerlei ouderen uit de regio blijkt dat de ouderen heel veel waarde hechten aan zelfstandig zijn en langer thuis wonen. Daar willen ze graag goed in ondersteund worden. Hoe komt de behoefte van de ouderen goed tot zijn recht in het huidige stelsel en met de huidige manier van werken? Ook blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de toegang van de zorg. Bij wie moeten ze waarvoor zijn?
Naast gesprekken met ouderen waren er gesprekken met professionals en zorgorganisaties. Wat zien zij? Waar kan het beter?

De Rapportage Effectief Ontschotten schetst het beeld van het samenspel van zorg en ondersteuning voor ouderen in de regio van Menzis en de samenwerkingsgemeenten. Ook geeft het oplossingsrichtingen aan waaraan zowel gemeenten als Menzis samen verder kunnen werken.

 

 

Geef een antwoord