Regio Groningen

In de regio Groningen wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op:

 • een pilot gericht op het samenwerkingsthema ‘preventie’
 • werksessies over afhankelijkheden ten aanzien van de doelgroepen GGZ18+ en jeugd 18-/18+
 • uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’

Preventie – pilot Groningen

 • De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte dementie) uitvallen. Het gaat hierbij om interventies waarbij samenwerking tussen Menzis en gemeenten nodig is om de keten sluitend te maken. De pilots richten zich op:
  a) het verbeteren van de bewustwording en vroegtijdige signalering van de mantelzorger door professionals in een wijk,
  b) het realiseren van effectieve werkprocessen, zodat de mantelzorger toegeleid wordt naar de juiste ondersteuning of zorg, en
  c) het inzetten van effectieve interventies van ondersteuning en zorg ‘op maat’.
 • De focus van de pilot in Groningen heeft als doel om een samenhangende keten van ondersteuning te realiseren, mede door het inzetten van de buurtwerker Mantelzorg die moet bijdragen aan de verbinding tussen formele en informele zorg. In Groningen is in alle wijken een buurtwerker mantelzorger aanwezig (in opdracht van Humanitas) die hierin een spil kan vormen.
 • Met lokale spelers die zich richten op mantelzorg wordt momenteel de keten in beeld gebracht, wordt onderzocht wat er in de keten goed verloopt en wat beter kan, en hoe dit kan worden verbeterd.
 • Zodra er meer over de pilot bekend is wordt dat op deze website bekendgemaakt.

Afhankelijkheden – werksessies GGZ18+ en jeugd

 • Binnen het thema afhankelijkheden organiseert de gemeente Groningen werksessies met gemeenten, Menzis en aanbieders rondom de doelgroepen GGZ18+ en Jeugd.
 • Doel van deze werksessies is om de effecten van mogelijke afhankelijkheden te bespreken en te onderzoeken wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn.
 • De uitkomsten van de werksessies zullen worden gebruikt om te komen tot een overzicht met handvatten over hoe Menzis en gemeenten om kunnen gaan met de belangrijkste doelgroepen waar afhankelijkheden bestaan.

Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg – effectenanalyse Vlagtwedde

 • Om een beeld te krijgen wat het effect is van de inzet van de wijkverpleegkundige met niet-toewijsbare zorgtaken (S1) hebben de samenwerkingspartners een effectenanalyse (in concept) ontwikkeld. Dit instrument heeft als doel om te achterhalen wat goed werkt (met betrekking tot de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken) en onder welke voorwaarden dit het geval is. Op basis van deze inzichten kunnen aanpassingen gedaan worden (ten aanzien van de werkwijze, het beleid of afspraken tussen stakeholders) om de effectiviteit van de inzet te vergroten.
 • De gemeente Vlagtwedde gaat binnenkort aan de slag om lokaal de effectenanalyse uit te voeren.
 • Zodra resultaten van de effectenanalyse in Vlagtwedde bekend zijn, worden deze op de website gedeeld.

Post navigation