Leermiddag 18- 18+ Groningen

Dinsdag 24 januari was een Leermiddag 18-/18+ in Groningen. Ruim 170 professionals, zoals wmo-consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers- en begeleiders waren aanwezig op deze middag. Het doel? Meer leren over het belang om tijdig en levensbreed aan de slag gaan met wat jongeren uit de jeugdzorg nodig hebben als ze 18 jaar worden en wat erbij komt kijken om dat voor elkaar te krijgen.

Silvie de Vries (leerplichtambtenaar van de gemeente Oldambt) begon met het verhaal van Amanda. Toen ze 15 was leerde Silvie haar kennen. Inmiddels is Amanda 20 en woont ze zelfstandig. Silvie -en gemeente Oldambt- werkt vanuit de mening dat het vinden van creatieve oplossingen vraagt om nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeente, zorgverzekeraar en hulpverlening. Ze zorgde er onder andere voor dat er werd geregeld dat Amanda toen ze 18 werd nog een tijd in haar zorginstelling kon blijven wonen. Vervolgens is er door de gemeente een financiele investering gedaan waardoor het mogelijk werk dat Amanda zelfstandig kon gaan wonen. Twee financiele investeringen die binnen één jaar een enorme besparing opleverden voor de gemeente en belangrijker: voor Amanda.

Tijdens de middag werd informatie gegeven over inkomen, werk en schulden, leerplicht en startkwalificaties, wonen en zorg en ondersteuning. Met welke wetten krijgen jongeren te maken als ze 18 worden? Wanneer is Beschermd wonen aan de orde? Hoe werkt Verlengde jeugdhulp?
Janine Groeneveld (regioregisseur voor Groningen van Menzis) vertelde over de Zvw en de Wlz, onder andere over de afspraken met GGZ aanbieders bij 18 jaar. Ook Janine benadrukte het belang van tijdig starten met het nadenken over wat een jongere nodig heeft als hij of zij 18 wordt. Ze wees daarbij op de checklist die is ontwikkeld door gemeente, Menzis en jeugdaanbieders. Bovendien nodigde ze gemeenten uit contact op te nemen met Menzis als er vragen of casussen zijn.

Organisator Ati de Jonge (regiosecretaris hervorming langdurige zorg) vatte de middag als volgt samen: “Er is een veelheid aan wetten en regels en aan problemen maar ook aan mogelijkheden en informatiemateriaal daarover. Er kan veel en er is veel en het gaat nu vooral om doen; tijdig, levensbreed en samen.”

Wil je meer weten over dit thema en leren van wat al ontwikkeld is? Zie de themapagina Jeugd 18-/18+.

 

 

 

 

 

Geef een antwoord