Leidraad integrale gebiedsaanpak

Deze Leidraad is een handleiding voor gezamenlijk opdrachtgeverschap van hulp, ondersteuning en zorg in een gebied waarin sprake is van een overkoepelende hulp-, ondersteunings- of zorgvraag van burgers. De Leidraad gaat in op randvoorwaarden voor samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. De huidige versie van de Leidraad is een ontwikkeldocument. Op basis van praktijkervaring in de (lokale) context wordt de leidraad in de loop van 2015 aangepast en aangescherpt.

Leidraad integrale gebiedsaanpak

Geef een antwoord