Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger

Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger bij ouderen met (beginnende) dementie. In onderstaand document delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Zij lichten de meerwaarde van de gezamenlijk aanpak op dit thema toe en geven aan waar gezamenlijk interventies kunnen worden ingezet en hoe de effecten zijn te meten. Ook is een overzicht gemaakt van de mogelijke interventies van de zorgverzekeraar en de gemeente bij deze doelgroep.

Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Voor meer informatie over dit thema, zie: samenwerkingsthema preventie

Geef een antwoord