Nieuwe versie ‘Q&A’s onduidelijke casuïstiek Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet’ online

Vanaf 2015 zijn alle veranderingen in de langdurige zorg een feit. Ondanks alle inspanningen die zijn geleverd om alles goed te regelen voor klanten zijn er onduidelijkheden in de overlapgebieden van de Zvw, Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Het risico bestaat dat mensen tussen wal en schip raken als de gemeente en Menzis van mening verschillen waar de ondersteuning of zorg thuishoort.

Om dat te voorkomen zijn binnen de Werkagenda afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Menzis en gemeenten ten behoeve van zorgcontinuïteit en snelle afhandeling bij onduidelijkheden. Deze casuïstiek wordt continu verzameld en periodiek toegevoegd aan de Q&A’s.

Een bijgewerkte versie van de Q&A’s is nu beschikbaar op de website (versie 2 september 2015). Nieuwe vragen ten opzichte van de vorige versie (29 mei 2015) zijn gelabeld.

Q&A’s onduidelijke casuïstiek (versie 2 september 2015)

 

 

Geef een antwoord