Over de Werkagenda

Wat is de Werkagenda en wie werken mee?
De ‘Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s’ is een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraar Menzis, gemeente Den Haag en gemeenten uit de regio’s Achterhoek, Arnhem, FoodValley, Groningen en Twente.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp, ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Menzis is verantwoordelijk voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Regio's Werkagenda


Wat is het doel van de Werkagenda?

Menzis, gemeenten en regio’s werken samen aan een goede gezondheid voor inwoners en verzekerden. Via de Werkagenda ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en projecten én delen we kennis. Zo werken we in een groot gebied van Nederland aan betere, op elkaar afgestemde cliëntgerichte zorg & ondersteuning vanuit een verantwoorde kostenverdeling.

Online boekje Werkagenda
Onlangs verscheen een boekje over de Werkagenda. Download het boekje of vraag een papieren versie aan via samenwerkingsagenda@aef.nl

Hoe is de Werkagenda ontstaan?
De Rijksoverheid heeft met de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ) zorgaanbieders, cliënten, gemeenten en zorgverzekeraars nieuwe verantwoordelijkheden gegeven. Hiermee willen ze bereiken dat:

● mensen langer thuis kunnen wonen;
● ondersteuning en zorg meer gericht wordt op wat mensen (nog) wel kunnen;
● beschikbare middelen effectief en efficiënt worden besteed.

Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is nodig om deze verantwoordelijkheden samen in te vullen. Er is veel overlap in de cliëntgroepen van gemeenten en zorgverzekeraars op wijk- en cliëntniveau. Daarnaast zijn beiden opdrachtgever en financier in het stelsel. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de ondersteuning en zorg, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden.

Waaraan werken we samen?

We werken aan drie hoofdthema’s:

1. Effectief samenwerken in de wijk

2. GGZ Volwassenen

3. Overgang 18 -/18+

We werken aan de thema’s in pilots en projecten in verschillende gemeenten en wijken. Van deze ervaringen wordt geleerd; de werkende delen van de projecten kunnen vervolgens worden toegepast in alle gemeenten binnen de Werkagenda. Bijvoorbeeld door middel van handreikingen, toepassingsgerichte instrumenten, leerbijeenkomsten, conferenties, informatie via deze website en ook via het inkoopbeleid.