Projecten

Effectief samenwerken in de wijk

wijkverpleging niet-toewijsbare zorg

● Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg (instrument)

● Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

● Uitkomsten Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

● Factsheets op wijkniveau n.a.v. Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

● Uitwerking module sociale infrastructuur (inkoop wijkverpleging 2017)

● Werkafspraken bekostiging wijkverpleging 2017

Werkafspraken inkoop wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg 2016

Evaluatie en aanbevelingen inkoop wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

Scenario’s inzet wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

Q&A’s inkoop en positionering wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

samenwerking in de wijk voor kwetsbare ouderen

● Betere samenwerking door professionals in de wijk, gericht op optimale

ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen

inzicht in de kostenstromen en bijbehorende problematiek van ouderen

● Opzetten integraal kostensystematiek dat inzicht geeft in de kosten van een wijk en

de relatie tussen bepaalde problematiek en bijbehorende kostenposten’

(Kassabonnenproject)

populatiemanagement

● factsheet Project Populatiemanagement

integrale gebiedsaanpak

Leidraad integrale gebiedsaanpak

preventie uitval mantelzorgers demente ouderen

Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

● Doorontwikkeling webapplicatie dat inzicht biedt in de beschikbare interventies om

mantelzorgers te ondersteunen

langer thuis laten wonen

Samenwerkingsdocument extramuralisering: langer thuis laten wonen van 75+ers

 

GGZ 18+

Afhankelijkheden GGZ Volwassenen en Jeugd 18 -/+

● Sterke GGZ-keten: solide vangnet in de wijk

● Sterke GGZ-keten: samenwerking FACT-team, wijkteam, ervaringsdeskundigen en

eerstelijnsprofessionals

● Sterke GGZ-keten: beschermd wonen

 

Jeugd 18 -/+

Afhankelijkheden GGZ Volwassenen en Jeugd 18 -/+

● Checklist Van 18- naar 18+

● Toelichting Checklist Van 18- naar 18+