Projectpagina: Effectief ontschotten

Valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor ouderen zo effectief mogelijk organiseren. Waar en waardoor wordt er soms te weinig maatwerk geboden? Waar zien we dubbelingen  in taken of juist taken die niet door de juiste professional uitgevoerd worden? Ook zien we ‘grijze gebieden’ tussen de verschillende wetten Wlz, Wmo en Zvw. In het project ‘Effectief ontschotten’ interviewen we aanbieders, professionals en cliënten, om verbeterpunten te identificeren.

In de interviews willen we hen graag vragen naar hun ervaringen: wat zien zij dat er gebeurt, is er sprake van bovengenoemde vormen van ineffectiviteit en zo ja, waardoor komt dat? Hoe vinden zij dat de zorg en ondersteuning voor ouderen verbeterd kan worden?

Meer weten? PowerPoint Startbijeenkomst Effectief Ontschotten (23 november 2017)