Projectpagina: Samen voor herstel (Groningen)

valt onder thema: GGZ Volwassenen

Samen voor herstel met een sterk herstelondersteunend netwerk

Mensen met psychische problemen hebben vaak te maken met allerlei instanties uit het medisch en sociaal domein. Voor een goed functionerend herstelproces is samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten, eigen omgeving en zorgaanbieders essentieel. Uitgangspunt voor de samenwerking is de mens met de psychische aandoening en zijn omgeving. Dit betekent dat de hulp, ondersteuning en zorg dienend moeten zijn aan het (maatschappelijk) herstelproces van de betrokken persoon.

Menzis en de gemeente Groningen ontwikkelden samen met aanbieders en wijkteam een nieuwe werkwijze voor een sterk herstelondersteunend GGZ-netwerk. De pilot startte in oktober 2016 in de wijk De Wijert en richt zich op het herstel van volwassenen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening.

Door: 

  1. De eigen regie / autonomie van inwoners met EPA aantoonbaar te versterken, gericht op het bereiken van hun gewenste herstelresultaten;
  2. Het totaal aan benodigde zorg en ondersteuning in de wijk aan te bieden, afgestemd op de behoefte van de inwoner en op elkaar.
  3. Het netwerk van de inwoner een centrale rol te geven in het bepalen en bereiken van hersteldoelen.

Onderdeel van deze werkwijze zijn onder andere:

  1. Het herschikken van de samenwerking en taakverdeling tussen de sociale wijkteams van de gemeente en de GGZ-professional (waaronder FACT-teams en Basis-GGZ);
  2. Het slechten van financieringsschotten en het ontwikkelen van een passende vorm van financiering.

 

Folder Samen voor Herstel

Factsheer Pilot Samen voor Herstel