Projectpagina: integrale gebiedsaanpak

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

In het stelsel van langdurige zorg hebben gemeenten een andere functie dan zorgverzekeraars. Daardoor hebben we beiden een eigen kijk op een wijk of dorp (gebied). Door onze perspectieven samen te voegen, ontstaat een completer beeld van de hulp-, ondersteunings-, of zorgvraag in een gebied. Hierdoor kunnen we aanbod van ondersteuning en zorg beter afstemmen op onze inwoners en verzekerden.

Integrale gebiedsaanpak betekent samen aan de slag voor gezondheidswinst, hogere zelfredzaamheid en kostenbesparing. Vanuit gezamenlijk vastgestelde doelen en gebieden gaan betrokken professionals na welke zorgvraag actueel is, wat een passend aanbod kan zijn en hoe deze te leveren. Steeds gaat het erom een relatie te leggen tussen het sociale en het medische domein, tussen ondersteuning en zorg.

Binnen de Werkagenda is een Leidraad integrale gebiedsaanpak ontwikkeld. Deze Leidraad is een handleiding voor een gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente en zorgverzekeraar. Het gaat over hulp, ondersteuning en zorg in een gebied waarin sprake is van een overkoepelende hulp-, ondersteunings-, of zorgvraag van burgers.