Projectpagina: Effectieve inzet van middelen door meer inzicht in gegevens

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

Welke kosten zijn er voor de uitvoering van de verschillende wetten? Hoeveel en welke zorgvragen zijn er? Niet alleen binnen een gemeente, maar ook per wijk en per inwoner? Om effectief maatregelen te nemen, is een compleet inzicht nodig.
In een onderzoek van de Werkagenda werden de verschillende gebruikers- en kostengegevens op wijkniveau en voor een bepaalde doelgroep in kaart gebracht. Aan de hand daarvan is gekeken of ondersteuning en/of zorg efficiënter kan worden ingezet, en waar preventieve maatregelen gewenst zijn.

Menzis en de gemeente Enschede onderzochten in twee wijken:

  1. Zorg en ondersteuning voor ouderen: Binnen dit thema onderzoeken we het onderscheid naar leeftijd (65-74 jaar en 75+) en het verblijf in instelling of het verblijf thuis.
  2. Zorg en ondersteuning voor psychisch kwetsbaren

Download de rapportage Effectieve inzet van middelen