Projectpagina: Langer thuis wonen

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

Het aandeel ouderen in de totale bevolking neemt gestaag toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat we in 2040 het hoogtepunt bereiken: meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Extramuralisering wordt de komende jaren dan ook steeds belangrijker.

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben beiden te maken met deze doelgroep. Samen kunnen we zorg aan oudere inwoners bieden die beter op elkaar is afgestemd.

Lees meer over deze aanpak in het Samenwerkingsdocument.

Samenwerkingsdocument extramuralisering: langer thuis laten wonen van 75+’ers

Dit document gaat in op de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak . Hoe kunnen gezamenlijke interventies worden ingezet en effecten meetbaar gemaakt?