Projectpagina: populatiemanagement

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

Om gezamenlijk de gezondheid, kwaliteit van leven en participatie in de samenleving van burgers te bevorderen, werken Menzis en de gemeente Enschede aan het project Populatiemanagement.

In de wijk Wesselerbrink is een pilot gestart (1 januari 2016) waarbij zorgaanbieders in een wijk over schotten heen passende en preventieve zorg kunnen bieden. De zorgaanbieders krijgen de ruimte om vanuit één totaalbedrag een zorgarrangement op te stellen – los van de kaders vanuit de Wmo en Zvw – dat het beste past bij de behoefte van de inwoners in de wijk: de vraag van de cliënt is daarbij het uitgangspunt.

Het ontwikkelen van een integrale populatiegebonden aanpak moet leiden tot (A) betere gezondheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor de bevolking, (B) betere zorg en ondersteuning voor het individu en (C) lagere kosten.

Lees meer over deze pilot en de aanpak in de factsheet over het Project Populatiemanagement.
Bekijk hier het filmpje dat Menzis en Enschede maakten onder andere over Populatiemanagement.

Begin 2017 volgt een tussenrapportage over de aanpak, voortgang en geleerde lessen. We houden u op de hoogte!