Projectpagina: Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek

Valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

 

Ouderen wonen steeds langer thuis met een zwaardere zorgvraag. Daarbij is het risico op een onverwachte opname in het verpleeghuis groter.  Een opname of een tijdelijk verblijf is een ingrijpende gebeurtenis voor oudere mensen. Bovendien moeten professionals snel handelen en moeten er voldoende plekken beschikbaar zijn.
Hoe kun je een opname waar mogelijk voorkomen, en hoe bied je voor en tijdens de opname passende zorg? Hoe kan een oudere langer prettig thuis wonen, zonder tussenkomst van een onverwachte opname?
Deze vragen stonden centraal in het project ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’.

Het onderzoek, dat eind 2017 werd gepresenteerd aan de wethouders in De Achterhoek, wijst onder andere uit dat respijtzorg nauwelijks wordt gebruikt. Het gebruik van Eerstelijnsverblijf stijgt, met name de hoog-complexe vorm en de crisisopnames Wlz relatief beperkt zijn toegenomen; de indicaties in de Wlz worden echter zwaarder.

Een meer integrale manier van werken in de keten is een goede oplossingsrichting. Denk daarbij aan een integraal zorgleefplan, de inzet van een casemanager, specialist ouderengeneeskunde, een tijdige diagnose van de huisarts en ook een cursus valpreventie dragen bij aan het voorkomen van een opname.
Verder zijn heldere processen en procedures van groot belang. Evenals bekendheid met het beschikbare aanbod.

Lees meer in het onderzoeksrapport.

Download de factsheet over het onderzoek