Projectpagina: Solide steunsysteem in de wijk (Den Haag)

valt onder thema: GGZ Volwassenen

Mensen met psychische gezondheidsproblemen moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zij hebben een goed steunsysteem om zich heen nodig.
Een systeem dat kan helpen bij het vinden van de juiste voorzieningen in de wijk en maatschappelijke participatie bevordert/stimuleert. Het formele zorgsysteem kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het sociale steunsysteem van directbetrokkenen en naasten van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in hun eigen woon-leefomgeving.

Naasten zijn direct betrokken bij het dagelijks leven van mensen met een EPA en kunnen deze steun bieden. Daarnaast kunnen mensen met een EPA gebruik maken van voorzieningen in hun woonomgeving. Ook speelt de formele zorg een belangrijk rol. Juist personen met psychische problemen missen echter vaak een goed informeel steunsysteem.


Informeel netwerk en behoefte inwoner
Hoe kan het eigen netwerk van de inwoner in staat worden gesteld om passende steun te bieden en te signaleren? Hoe kan de formele zorg het informele netwerk in staat stellen om de inwoner te ondersteunen? En wat voor voorzieningen in de wijk heeft de inwoner nodig? Dit vraagt een actieve rol van de inwoner waarin hij of zij goed aangeeft wat hij of zij nodig heeft. Het formele zorgsysteem stelt zich daarmee meer ten dienste van de behoeften van de patient en het ondersteunen van diens informele netwerk.


Samenwerking

Om dit in de praktijk te brengen, is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en professionals, voorzieningen in de wijk, maar niet in de laatste plaats met de inwoner en zijn/haar netwerk. Het leidt allemaal tot een sterk integraal steunsysteem in de eigen leef- en woonomgeving waarop mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een beroep kunnen doen.

In de Werkagenda zijn Menzis en de gemeente Den Haag gestart met een project gericht op het organiseren en versterken van een dergelijk samenhangend steunsysteem voor inwoners met psychische problemen.