Q&A’s inkoop en positionering wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

Deze Q&A’s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten aanzien van de inkoop van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg naar voren zijn gekomen. Ze hebben betrekking op afspraken over de inkoop, het capaciteitsverdeelmodel waarin keuzes zijn gemaakt over de verdeling van middelen, de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken en de positionering van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg.

Het is een ontwikkeldocument: de Q&A’s in dit document worden periodiek aangevuld en ge-update. Het inkoopproces is in 2015 geëvalueerd en heeft geleid tot nieuwe afspraken over de werkprocessen voor de inkoop van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg voor 2016.

 

Q&A’s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg (versie mei 2015)