Samen goede dingen doen voor alle Groningers

Woensdag 11 januari ondertekenden wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen en Barbara de Greeff van Menzis de lokale Werkagenda. Via de lokale Werkagenda richten de gemeente en Menzis zich met name op de thema’s positieve gezondheid en leefkracht voor alle Groningers. Daarin is in projecten bijzondere aandacht voor sociale minima, kwetsbare ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wethouder Ton Schroor: “Ik heb het college al meermalen verteld hoe uniek deze samenwerking is en dat wij geluk hebben met Menzis. We willen samen goede dingen doen voor alle Groningers.” Barbara de Greeff: “We weten elkaar niet alleen goed te vinden hier in Groningen, maar we realiseren ook echt met elkaar. Bijvoorbeeld het project waarin we werken aan een soepele overgang van 18- naar 18+ en met het actuele GGZ project in de wijk de Wijert. ”


Netwerk in de wijk

Vrijdag 13 januari is een aftrap van een bijzonder project in de Wijert in Groningen-Zuid. Daar werken gemeente en Menzis samen met zorgorganisaties én cliënten in de pilot Herstelondersteunend GGZ- netwerk. Wijkbewoners die te maken hebben met een bepaalde psychiatrische aandoening werken via de pilot op een unieke manier zélf aan hun herstel. Daarbij worden ze ondersteund door een groep met vrienden, familie of buren en professionals.

Barbara de Greeff: “Al vanaf het begin zijn hierbij ervaringsdeskundigen betrokken. Zowel in de voorbereiding van de pilot als in de begeleiding van bewoners hebben zij een taak. Dat is zeer waardevol gebleken! ”

Landelijke Werkagenda
De pilot in de Wijert is onderdeel van de landelijke Werkagenda. Binnen de landelijke Werkagenda werkt Menzis samen met 80 gemeenten aan een goede gezondheid voor inwoners en verzekerden. Via de Werkagenda ontwikkelen we ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en projecten én delen we kennis, bijvoorbeeld via Regiotafels en via deze site.