Samenwerkingsdocument extramuralisering: langer thuis laten wonen van 75+’ers

Menzis en gemeenten werken samen aan het langer thuis laten wonen van 75+’ers (specifiek ouderen die voorheen in aanmerking zouden komen voor de zorgzwaartepakketten 3 en 4). In dit samenwerkingsdocument delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Waar zit de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema? Hoe kunnen gezamenlijk interventies worden ingezet? Hoe kunnen de effecten meetbaar worden gemaakt? Ten slotte is een overzicht gemaakt van de mogelijke interventies van de zorgverzekeraar en de gemeente bij deze doelgroep.

Samenwerkingsdocument extramuralisering: langer thuis laten wonen van 75+’ers

Geef een antwoord