Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger bij ouderen met (beginnende) dementie. In dit document delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Zij lichten de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema toe en geven aan waar gezamenlijk interventies kunnen worden ingezet en hoe de effecten zijn te meten. Ook is een overzicht gemaakt van de mogelijke interventies van de zorgverzekeraar en bij de gemeente bij deze doelgroep.

Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Geef een antwoord