Soepele overgang van 18- naar 18+ met de Checklist ‘Van 18- naar 18+’

Momenteel komt het nog vaak voor dat er geen soepele overgang is van hulp, ondersteuning en zorg rond het 18e levensjaar. Dit kan komen doordat de Jeugdwet niet altijd goed aansluit op de Wmo, Zvw of Wlz. Hierdoor dreigen problemen op meerdere leefdomeinen (zoals onderwijs/werk, zorg, wonen) toe te nemen voor de jeugdigen.

Om te voorkomen dat problematiek verergert omdat wetten niet goed op elkaar aansluiten, ontwikkelden Menzis en de gemeente Groningen de Checklist ‘Van 18- naar 18+’. Met deze checklist kan ruim vóór het 18e levensjaar worden gekeken welke problemen zich kunnen voordoen in de periode rondom het 18elevensjaar. Het dient als aanvraagformulier voor hulp van de gemeente en/of Menzis. Samen met de aanbieder en de jeugdige wordt gezocht naar passende oplossingen, over de huidige ‘schotten’ van de wettelijke kaders heen.

Kijk hier hoe u uw voordeel kunt doen met de Checklist ‘Van 18- naar 18+’. Uitleg over de werkwijze van de Checklist vindt u in de Toelichting op de Checklist ‘Van 18- naar 18+’.