Start project effectief ontschotten

Soms is de zorg of ondersteuning voor een oudere niet zo effectief als we zouden willen. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt via revalidatie wordt gestimuleerd veel zelf te doen en de hulp bij huishouden dezelfde cliënt veel werk uit handen neemt “Oude mannen zijn geen huishoudelijk werk gewend.” Of denk aan iemand die met stress bij de huisarts komt en wordt doorverwezen naar de psycholoog terwijl de stress wordt veroorzaakt door financiele problemen.

Met het nieuwe project Effectief ontschotten willen we werken aan meer tevredenheid en effectiviteit door minder dubbelingen, meer maatwerk en een juiste invulling van de voorzieningen. Daarbij is het cruciaal om van professionals te weten wat de oorzaken zijn van de ineffectiviteit.

Vanaf november tot en met augustus van 2018 werken we via een vier-stappen-aanpak aan een analyse en oplossingsrichtingen. Eind november was de startbijeenkomst. Klik hier voor de presentatie.

Geef een antwoord