Tag Archive for integrale wijk-/gebiedsaanpak

Effectief samenwerken in de wijk

 Onze huidige maatschappij is overwegend ingericht op zelfstandigheid en goede gezondheid. Maar wat als je dat niet hebt? Als je door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen het meedoen op eigen kracht gewoonweg niet kunt? Dan ben je afhankelijk van anderen om een leefbaar leven te kunnen leiden. Die ‘anderen’ zijn familie, mensen in de eigen omgeving en professionals in het medisch… Read more →