Tag Archive for niet-toewijsbare zorg

Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

In dit document staat het capaciteitsverdeelmodel beschreven dat in 2014 is gebruikt om de beschikbare middelen voor niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg voor 2015 te verdelen over de gemeenten waar Menzis representant is. Begin 2015 is het inkoopproces van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg geëvalueerd. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de nieuwe afspraken over het inkoopproces in 2015 voor de inkoop van wijkverpleegkundige… Read more →