Tag Archive for preventie

Overlapgebieden wetten

Door onduidelijkheden in de overlapgebieden van de Zvw, Wmo, Woz en de Jeugdwet, kunnen mensen tussen wal en schip vallen als de gemeente en zorgverzekeraar het oneens zijn over welke zorg of ondersteuning in welke wet thuishoort. We willen niet  inwoners en verzekerdeneren zorg of hulp. Daarom ontwikkelden we binnen de Werkagenda een aanpak en een overzicht met veelgestelde vragen… Read more →