Overlapgebieden wetten

Door onduidelijkheden in de overlapgebieden van de Zvw, Wmo, Woz en de Jeugdwet, kunnen mensen tussen wal en schip vallen als de gemeente en zorgverzekeraar het oneens zijn over welke zorg of ondersteuning in welke wet thuishoort. We willen niet  inwoners en verzekerdeneren zorg of hulp. Daarom ontwikkelden we binnen de Werkagenda een aanpak en een overzicht met veelgestelde vragen (Q&A). Dit overzicht wordt wanneer nodig bijgewerkt met nieuwe vragen naar aanleiding van nieuwe casussen.

Onze uitgangspunten in onze samenwerking bij:

● continuïteit van de ondersteuning en/of zorg;

● een snelle oplossing voor de inwoner.

Download het document  Q&A’s Werkagenda Menzis gemeenten – knelpunten casuistiek versie 9 maart 2016 .

(Let op: Deze Q&A’s zijn verzameld binnen de gemeenten uit de regio’s die onderdeel uitmaken van de ‘Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s’. De antwoorden van Menzis zijn alleen op deze regio’s van toepassing en vallen binnen de afspraken van de Werkagenda. Aan deze antwoorden kunt u geen rechten ontlenen.)