Jeugd: soepele overgang 18-/18+

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning voor jeugdigen tot hun 18de jaar. Vanaf die leeftijd valt zorg voor deze jeugdigen onder de Wmo, Zvw of Wlz. De overgang van 18- naar 18+ loopt nog niet altijd even soepel, waardoor het kan gebeuren dat jongeren die 18 jaar worden tussen wal en schip vallen. Hierdoor dreigen problemen op meerdere leefdomeinen (zoals onderwijs, werk, zorg, schulden) toe te nemen.

Om er voor te zorgen dat jeugdigen bij de overgang van 18- naar 18+ zo snel mogelijk de meest passende hulp, ondersteuning en zorg ontvangen, ontwikkelden Menzis, de gemeenten Groningen en Oldambt en Groningse jeugdhulpaanbieders een aanpak  voor een soepele overgang van 18- naar 18+. In deze aanpak brengen professionals met behulp van een checklist in kaart of er op één of meerdere leefgebieden risico’s zijn dat een jeugdige rond 18 jaar tussen wal en schip valt. Als er risico’s zijn die de professional niet zelf kan oplossen, kan hij of zij contact opnemen met een aangewezen coördinator van de gemeente. Vervolgens zoeken ze samen naar een passende oplossing, indien nodig buiten de gebaande paden.

Geïnspireerd aan de slag!
Het thema Soepele overgang van 18- naar 18+ is één van de drie thema’s van de Werkagenda.

Lees meer en leer mee, zodat u met de kennis en aandachtspunten geïnspireerd aan de slag kunt in uw werkgebied! Heeft u vragen? Tips of aandachtspunten? We horen het graag.

 Ook een integrale aanpak ‘Van 18- naar 18+’ in uw gemeente? Alle documenten op een rij:

Goed om te weten: In (regio) Groningen is deze aanpak ontwikkeld en is de implementatie in volle gang. De komende periode gaan de regio’s FoodValley en Arnhem aan de slag met de integrale aanpak.

Kijk, lees en luister

In ons eerste Werkagenda Magazine besteden we aandacht aan dit thema

Shunnancely wordt volgend jaar 18, hoe kijkt zij naar haar toekomst?

Vier professionals van gemeenten, Menzis en zorgaanbieder vertellen in dit filmpje over de integrale aanpak

 

 

infographic-werkwijze