GGZ Volwassenen

Het thema GGZ Volwassenen is gericht op maatschappelijke participatie en herstel van mensen met een psychische aandoening. Welke rol hebben we samen in een sterke GGZ-keten?
Mensen met een psychische aandoening moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Participatie en eigen regie hebben vaak een positief effect op gezondheid. Wat is er voor nodig om dat mogelijk te maken? Hoe gaan we om met de knelpunten die zijn ontstaan doordat de financiering over de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verdeeld is?

Geïnspireerd aan de slag!
GGZ Volwassenen is één van de thema’s van de Werkagenda. Binnen dit thema wordt in verschillende projecten gewerkt aan mogelijkheden voor het realiseren van een sterke GGZ-keten. Hierbij staat herstel van personen met psychische kwetsbaarheid in de eigen leefomgeving centraal.

Lees meer en leer mee, zodat u met de kennis en aandachtspunten geïnspireerd aan de slag kunt in uw werkgebied! Heeft u vragen? Tips of aandachtspunten? We horen het graag.

Inspiratie en video-interviews

In juni verscheen een Werkagendamagazine over dit thema. Kijk en luister naar het inspirerende verhaal van ervaringsdeskundige Anna en enkele betrokkenen professionals.

 

Handige documenten

Infographic GGZ: de wetten en de doelen in samenhang weergegeven

Factsheet over Pilots GGZ Werkagenda

Stroomschema Verantwoordelijkheden zorgverzekeraar en gemeente ZINL

 

Actuele projecten:  Afgeronde projecten

Samen voor herstel (Groningen)

Solide steunsysteem in de wijk (Den Haag)

 

Van beschermd naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief (Arnhem)