Themabijeenkomst GGZ volwassenen

Vanuit de Werkagenda ontwikkelen we in drie verschillende regio’s pilots voor het realiseren van een sterke, sluitende GGZ-keten. Herstel en eigen regie van inwoners staat daarbij voorop. Iedere pilot heeft daarbij een eigen invalshoek.

Inwoners met een psychische problematiek hebben vaak het gevoel geen volwaardig lid van de samenleving te zijn. Dit komt onder andere doordat er nog te veel óver hen gesproken wordt, in plaats van dat zijzelf de regie hebben over hun eigen herstelproces. Er is te weinig aandacht voor wat zijzelf belangrijk vinden en nodig hebben, wat zij zelf voor (herstel)doelen nastreven en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn in hun eigen netwerk. Bovendien werken de partners in de wijk niet altijd effectief samen rondom een persoon met psychische problematiek. Hoe kan dat anders?

Themabijeenkomst: welkom!
Op 20 juni is er een Themabijeenkomst GGZ Volwassenen in Groningen.
Tijdens de bijeenkomst hoor je meer over de inhoud van de verschillende GGZ-pilots en wat deze kunnen betekenen voor inwoners met een psychische problematiek. Ook leer je wat onze geleerde lessen zijn en hoe je deze kunt gebruiken om in je eigen gemeente of regio op dit thema door te ontwikkelen. Daarnaast zijn we benieuwd hoe we kunnen leren van jouw ervaringen rond de GGZ.

Voor wie is de themabijeenkomst bedoeld?
De themabijeenkomst is primair gericht op (beleids)medewerkers en bestuurders vanuit de regio’s uit het samenwerkingsverband van de Werkagenda – Achterhoek, Twente, FoodValley, Groningen, Arnhem en Den Haag – en Menzis. Andere gemeenten en (landelijke) partijen worden gericht uitgenodigd.

Via deze link kun je je aanmelden voor de themabijeenkomst. Je ontvangt het programma met de locatiegegevens begin juni.

Datum: 20 juni 2017
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Groningen (over de exacte locatie wordt u nader geïnformeerd)

Geef een antwoord