Goede ouderenzorg door goed samenspel (effectief ontschotten)

Als ouderen zorg en ondersteuning nodig hebben, komt deze zorg en ondersteuning uit verschillende wetten en financiële bronnen. Dat levert soms onnodige stapeling, dubbel werk en schotten op die de zorg en de effectiviteit daarvan niet ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Wanneer is deze? Wat houdt mensen tegen? En is het duidelijk… Read more →

Bijeenkomst ‘Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis’

Wat zijn belemmerende en wat zij bevorderende factoren die inwoners ervaren als ze de stap maken van Beschermd wonen naar zelfstandig thuis wonen? Dat was de kernvraag van de bijeenkomst op 8 maart waarin deelnemers aan de slag gingen met de uitkomsten van het onderzoek van het project in Arnhem. Net als in het project, stond ook de bijeenkomst het perspectief van… Read more →

Projectpagina: Effectief ontschotten

Valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor ouderen zo effectief mogelijk organiseren. Waar en waardoor wordt er soms te weinig maatwerk geboden? Waar zien we dubbelingen  in taken of juist taken die niet door de juiste professional uitgevoerd worden? Ook zien we ‘grijze gebieden’ tussen de verschillende wetten Wlz, Wmo en Zvw. In… Read more →

Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek

Ouderen wonen steeds langer thuis met een zwaardere zorgvraag. Daarbij is het risico op een onverwachte opname in het verpleeghuis groter.  Een opname of een tijdelijk verblijf is een ingrijpende gebeurtenis voor oudere mensen. Bovendien moeten professionals snel handelen en moeten er voldoende plekken beschikbaar zijn. Hoe kun je een opname waar mogelijk voorkomen, en hoe bied je voor en tijdens de… Read more →

Van beschermd intramuraal wonen naar beschermd thuis wonen

Sinds 2015 wordt beschermd wonen gefinancierd door de gemeenten. Veel gemeenten werken aan de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een ‘beschermd thuis’, waarin inwoners zoveel mogelijk zelfstandig wonen en de benodigde begeleiding (en soms behandeling) thuis krijgen. Dat is een forse opgave. Wat hebben inwoners met psychische problematiek nodig om de stap te maken van beschermd naar zelfstandig wonen? Inwoners… Read more →

Start project effectief ontschotten

Soms is de zorg of ondersteuning voor een oudere niet zo effectief als we zouden willen. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt via revalidatie wordt gestimuleerd veel zelf te doen en de hulp bij huishouden dezelfde cliënt veel werk uit handen neemt “Oude mannen zijn geen huishoudelijk werk gewend.” Of denk aan iemand die met stress bij de huisarts komt en wordt… Read more →

Subsidie voor Vitaal Twente

Onlangs ontving Vitaal Twente, een initiatief van zorgverzekeraar Menzis en de Twentse gemeenten, een subsidie van het ministerie van VWS. Dit is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten ter verbetering van de gezondheid van kwetsbare inwoners. Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten die gezamenlijk werken aan het verbeteren van de gezondheid van… Read more →

Werkagendamagazine over GGZ Volwassenen: Kijk, lees en luister

Laat je inspireren door Anna uit Arnhem die vertelt wat zelfstandig wonen betekent voor haar herstel. Kom meer te weten over de drie Werkagendapilots GGZ door de interviews met Maarten Wegman, Andrea Toeter en Jos Oude Bos. Wat zijn belangrijke doelen en waarden in de pilots? Wat merken we in de praktijk? Het tweede Werkagendamagazine staat in het teken van… Read more →

Veel belangstelling voor GGZ pilots tijdens bijeenkomst in Groningen

Dinsdag 20 juni was een bijeenkomst over de GGZ pilots in Groningen. Met een groep van ongeveer 40 deelnemers wisselden we leerpunten en ervaring uit. In de drie pilots staat cliëntparticipatie, herstelondersteuning en de rol van het netwerk centraal. Ieder pilot legt daarin een ander accent. De bijeenkomst startte met een filmpje waarin Anne van de Koppel (uit Arnhem) vertelt wat zelfstandig wonen… Read more →

Derde pilot GO! in Arnhem

In Arnhem is sinds kort de derde wijk (Wijk Presikhaaf ) gestart met het de pilot GO! Gezond Onderweg. Doel van dit programma is om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere levensstijl. Begeleiding door kindergezondheidscoach GO! begeleidt kinderen tussen de 0 en 19 jaar met overgewicht en obesitas. Spin in het web is de kindergezondheidscoach die het… Read more →