Regio Twente

In de regio Twente worden binnen de werkagenda vooralsnog geen pilots opgezet. Er zal in de tweede helft van 2015 wel een effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg worden uitgevoerd.

Wijkverpleging – Effectenanalyse Enschede Noord-Noord

  • Om een beeld te krijgen wat het effect is van de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorgtaken (S1) hebben de samenwerkingspartners een effectenanalyse (in concept) ontwikkeld. Dit instrument heeft als doel om te achterhalen wat goed werkt (met betrekking tot de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken) en onder welke voorwaarden dit het geval is. Op basis van deze inzichten kunnen aanpassingen gedaan worden (ten aanzien van de werkwijze, het beleid of afspraken tussen stakeholders) om de effectiviteit van de inzet te vergroten.
  • In de tweede helft van 2015 gaat Enschede Noord-Noord de effectenanalyse uitvoeren.
  • Zodra resultaten van de effectenanalyse in Enschede bekend zijn, worden deze op de website gedeeld.