Uitwerking module sociale infrastructuur, inkoop wijkverpleging 2017

Inkoop wijkverpleging 2017: Menzis en gemeenten ontwikkelen een aparte module voor het versterken van de sociale infrastructuur in de wijk

In 2015 en 2016 hebben gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders gewerkt aan het opzetten en versterken van de verbinding tussen het sociaal- en medisch domein. Om een impuls te geven aan deze verbinding, werden de niet-toewijsbare taken van de wijkverpleegkundige apart bekostigd. In 2017 vervalt deze aparte bekostiging. Naar aanleiding daarvan hebben Menzis en gemeenten onderzocht hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de inkoop wijkverpleging 2017, waarbij de verbinding die is opgebouwd tussen het sociaal- en medisch domein kan worden gewaarborgd. Resultaat is een aparte module sociale infrastructuur.

 

Met deze aparte module binnen de bekostiging wijkverpleging kunnen gemeenten en zorgverzekeraars gezamenlijk de positie van de niet-toewijsbare taken van de wijkverpleegkundige – in relatie tot het wijkteam/wijknetwerk- borgen en daarmee de lokale infrastructuur voor zorg en ondersteuning versterken.

 

Door de inzet van het ontwikkelen van een sociale infrastructuur als losse module te verkopen, wordt de verantwoordelijkheid zowel bij Menzis, gemeenten en aanbieders gelegd.

 

Meer informatie over de invulling van de module sociale infrastructuur vindt u hier.